Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale dhe Njoftimi mbi privatësinë.

x
x

Ju lutem plotësoni të dhënat e mëposhtme

Të dhënat personale

Zotëroj leje drejtimi *

Të dhënat personale të kësaj kërkese janë të destinuara për ALTO Sh.p.k., përfaqësues zyrëtar i TOYOTA në Shqipëri. Për të përmbushur çdo kërkesë stafi ynë do të jetë në dispozicion tuaj.
Ne dëshirojmë tju mbajmë të përditësuar me lajmet, ofertat dhe eventet tona më të fundit. Ju sigurojmë që mbrojtja e informacionit tuaj personal është përparësia jonë dhe ALTO Sh.p.k. do të përdorë të dhënat tuaja personale vetëm për kategoritë e shënuara më poshtë.


Po, dëshiroj të marr:

Lajmet, ofertat dhe eventet më të fundit të Toyota nga ALTO Sh.p.k.
Pyetësorë marketing


Ju mund të çregjistroheni në çdo kohë tek info@alto.com.al