Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale.

x
x

Pjesë këmbimi dhe aksesorë origjinal TOYOTA

Dërgoni kërkesën për një çmim

Plotësoni formularin

 

Pjesë këmbimi (sasi)

Filtri i vajit
Filtri i karburantit
Filtri i kabinës
Filter ajri
Ferrota të frenave të përparme
Ferrota të frenave të pasme
Disqet e frenave të përparme
Disqet e frenave të pasme
Kandele / kandelete
Rrip i dinamos
Rrip kit motori
Vaj motori
Antrifriz

 

Informacion shtesë

Mbrojtja e informacionit tuaj personal është përparësia jonë, për më shumë informacion ju lutemi lexoni me kujdes Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale.

Të dhënat personale të kësaj kërkese janë të destinuara për ALTO Sh.p.k., përfaqësues zyrëtar i TOYOTA në Shqipëri. Të dhënat tuaja do të përdoren për të realizuar kërkesën si dhe për analiza statistikore dhe kërkime.
Në varësi të pëlqimit tuaj, të shprehur më lart, ato gjithashtu do të përdoren për t’ju dërguar informacion mbi ofertat, lajmet dhe njoftimet (gazetat, ftesat dhe publikimet e tjera) nga ALTO Sh.p.k.

Unë pranoj kushtet e mësipërme