Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale.

x
x

Ju lutem plotësoni të dhënat e mëposhtme

Të dhënat personale

Zotëroj leje drejtimi *

Mbrojtja e informacionit tuaj personal është përparësia jonë, për më shumë informacion ju lutemi lexoni me kujdes Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale.

Të dhënat personale të kësaj kërkese janë të destinuara për ALTO Sh.p.k., përfaqësues zyrëtar i TOYOTA në Shqipëri. Të dhënat tuaja do të përdoren për të realizuar kërkesën si dhe për analiza statistikore dhe kërkime.
Në varësi të pëlqimit tuaj, të shprehur më lart, ato gjithashtu do të përdoren për t’ju dërguar informacion mbi ofertat, lajmet dhe njoftimet (gazetat, ftesat dhe publikimet e tjera) nga ALTO Sh.p.k.

Unë pranoj kushtet e mësipërme